Wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych..., przy ul. Lodowej.

Tytuł
Wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych..., przy ul. Lodowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.