w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej od komory BK-313 do BK0320 wraz z odgałęzieniami i przyłączami, zlokalizowanej na działkach nr geod. gr.:276, 306/25, 306/33, 231/7, 231/11, 231/8, 231/10, 271, 215, 213/55, 212 i 68/4, obręb-3 przy ul. Owsianej, Antoniukowskiej, Ukośnej, B. Głowackiego, Narewskiej i Wiatrakowej w Białymstoku.

Tytuł w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej od komory BK-313 do BK0320 wraz z odgałęzieniami i przyłączami, zlokalizowanej na działkach nr geod. gr.:276, 306/25, 306/33, 231/7, 231/11, 231/8, 231/10, 271, 215, 213/55, 212 i 68/4, obręb-3 przy ul. Owsianej, Antoniukowskiej, Ukośnej, B. Głowackiego, Narewskiej i Wiatrakowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback