Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego Białystok pn. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 1-3.12.2017.

Tytuł Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego Białystok pn. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 1-3.12.2017.
Kategoria Aktualności Komunikaty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Urząd Miejski w Białymstoku informuje o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego dla Klubu Sportowego Białystok pn. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 1-3.12.2017.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni tj. do 19.10.2017 r. w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. 104, tel. 85 869 6286.

Feedback

wynik operacji: 9*7