Stwierdzenie niedopuszczalności zażaleń na postanowienie w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676-ul. Władysława Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ul.K.Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną

Tytuł
Stwierdzenie niedopuszczalności zażaleń na postanowienie w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676-ul. Władysława Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ul.K.Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.