Skompletowanie akt sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Ciepłej.

Tytuł
Skompletowanie akt sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Ciepłej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback