Skompletowanie akt sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, przy ul. Lodowej.

Tytuł
Skompletowanie akt sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, przy ul. Lodowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback