zawiadomienie o zebraniu pełnego materiału dowodowego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Depowej (drogi gminnej) w Białymstoku

Tytuł
Rozbudowa ulicy Depowej (drogi gminnej) w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.