Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych o 10 stanowisk postojowych oraz budowa i przebudowie chodników, na działce o nr ewid. gr. 1756/1, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (obręb 11) w Białymstoku.

Tytuł
Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych o 10 stanowisk postojowych oraz budowa i przebudowie chodników, na działce o nr ewid. gr. 1756/1, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (obręb 11) w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.