Rozbudowa i przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 3 przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku.

Tytuł
Rozbudowa i przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 3 przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback