Rozbudowa i przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku (polegająca m.in. na budowie zewnętrznej klatki schodowej oraz zewnętrznych schodów do wejść) wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. dojścia, dojazdy) na części działki nr ew. gr. 458/4 (obręb 3) położonej przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Rozbudowa i przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku (polegająca m.in. na budowie zewnętrznej klatki schodowej oraz zewnętrznych schodów do wejść) wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. dojścia, dojazdy) na części działki nr ew. gr. 458/4 (obręb 3) położonej przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback