zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z Placem Niezależnego Zrzeszenia Studentów do skrzyżowania z ulicą Grochową w Białymstoku

Tytuł
Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z Placem Niezależnego Zrzeszenia Studentów do skrzyżowania z ulicą Grochową w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback