Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036

Tytuł Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036
Kategoria Aktualności Informacje

Feedback