Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036

Tytuł
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.