XLVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 17 stycznia 2022 r.

Tytuł
XLVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 17 stycznia 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

XLVIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał. Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 17 stycznia 2022r.

 

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad _XLVIII sesja RMB_17 stycznia 2022 r. (do odczytu) (DOC, 62 KB)

 • Ogloszenie o warunkach odbywania sesji 17 stycznia.pdf (PDF, 60,45 KB)

 • Druk Nr 670 (do odczytu) (PDF, 454,25 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 671 (do odczytu) (PDF, 438,45 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 9 w Białymstoku

 • Druk Nr 672 (do odczytu) (PDF, 293,87 KB)

  projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 9 w Białymstoku

 • Druk Nr 673 (do odczytu) (PDF, 306,63 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Druk Nr 674 (do odczytu) (PDF, 954,81 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Oskara Sosnowskiego kategorii drogi gminnej.

 • Druk Nr 675 (do odczytu) (PDF, 512,41 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 5 w Białymstoku

 • Druk Nr 676 (do odczytu) (PDF, 508,95 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 677 (do odczytu) (PDF, 285,96 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 • Druk Nr 678 (do odczytu) (PDF, 729,76 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta

 • Druk Nr 679 (do odczytu) (PDF, 389,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Białymstoku

 • Druk Nr 680 (do odczytu) (PDF, 879,05 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 - Dojlidy Górne

 • Druk Nr 681 (do odczytu) (PDF, 233,84 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Białystok do realizacji projektu „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

 • Druk Nr 682 (do odczytu) (PDF, 237,48 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej

 • Druk Nr 683 (do odczytu) (PDF, 224,72 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej

 • Druk Nr 684 (do odczytu) (PDF, 224,93 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

 • Druk Nr 685 (do odczytu) (PDF, 223,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 • Druk Nr 686 (do odczytu) (PDF, 225,03 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: