XLVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 20 grudnia 2021 r.

Tytuł
XLVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 20 grudnia 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

XLVI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał. Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 20 grudnia 2021r.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube

 • Porządek obrad XLVI sesja RMB - 20 grudnia 2021 r. (do odczytu) (DOC, 63 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji w dniu 20.12.2021 (PDF, 60,46 KB)

 • Druk Nr 633 (do odczytu) (PDF, 3,79 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • Druk Nr 651 (do odczytu) (PDF, 562,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

 • Druk Nr 652 (do odczytu) (PDF, 394,63 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

 • Druk Nr 653 (do odczytu) (PDF, 431,87 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 654 (do odczytu) (PDF, 852,48 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022-2024

 • Druk Nr 655 (do odczytu) (PDF, 8,83 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”

 • Druk Nr 656 (do odczytu) (PDF, 1,12 MB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Druk Nr 657 (do odczytu) (PDF, 472,6 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 658 (do odczytu) (PDF, 464,34 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku

 • Druk Nr 659 (do odczytu) (PDF, 467,82 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 660 (do odczytu) (PDF, 3,59 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego) – etap I.

 • Druk Nr 661 (do odczytu) (PDF, 245,18 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • Druk Nr 662 (do odczytu) (PDF, 3,34 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

 • Druk Nr 663 (do odczytu) (PDF, 434,37 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

 • Druk Nr 664 (do odczytu) (PDF, 678,85 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

 • Druk Nr 665 (do odczytu) (PDF, 231,07 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Prażmów zadania w zakresie świadczenia usług z pomocy społecznej

 • Druk Nr 666 (do odczytu) (PDF, 317,23 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.P. dotyczącej wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

 • Druk Nr 667 (do odczytu) (PDF, 428,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

 • Druk Nr 668 (do odczytu) (PDF, 413,19 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: