XLIII sesja Rady Miasta Białystok na dzień 20 września 2021 r.

Tytuł
XLIII sesja Rady Miasta Białystok na dzień 20 września 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XLIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 20 września 2021r.

 • Porządek obrad XLIII sesja RMB - 20 września 2021 r. ( do odczytu) (DOC, 64,5 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji w diu 20 września 2021r. (PDF, 720,91 KB)

 • Druk Nr 587 (do odczytu) (PDF, 209,52 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania.

 • Druk Nr 588 ( do odczytu) (PDF, 355,17 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 589 (do odczytu) (PDF, 461,67 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

 • Druk Nr 590 (do odczytu) (PDF, 754,88 KB)

  projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, w formie pomnika, na osiedlu Centrum w Białymstoku.

 • Druk Nr 591 (do odczytu) (PDF, 9,45 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i Stromej

 • Druk Nr 592 (do odczytu) (PDF, 1,35 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I

 • Druk Nr 593 ( do odczytu) (PDF, 684,24 KB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Ks. A. Syczewskiego i R. Traugutta

 • Druk Nr 594 ( do odczytu) (PDF, 3,33 MB)

  projek uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Stoczni Gdańskiej

 • Druk Nr 595 ( do odczytu) (PDF, 2,61 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"

 • Druk Nr 596 (do odczytu) (PDF, 212 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E.M. na Prezydenta Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 597 ( do odczytu) (PDF, 566,77 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

 • Druk Nr 598 (do odczytu) (PDF, 2,76 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

 • Druk Nr 599 (do odczytu) (PDF, 420,59 KB)

  w sprawie pozbawienia części ulicy Krótkiej kategorii drogi gminnej.

 • Druk Nr 600 (do odczytu) (PDF, 213,67 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach “Stowarzyszenie Umarłych Statutów” na Prezydenta Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 601 (do odczytu) (PDF, 421,75 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku w rejonie ulicy Świętokrzyskiej

 • Projekt odpowiedzi na petycję (PDF, 474,91 KB)

 • Druk Nr 602 (do odczytu) (PDF, 198,54 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania imienia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: