XIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 15 stycznia 2020 r.

Tytuł
XIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 15 stycznia 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2024

XIX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawarte w drukach nr 290, 291,292, 293, 294, 295 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad XIX sesji w dniu 15 stycznia 2020 r. ( do odczytu) (DOC, 59 KB)

 • Druk Nr 275 (do odczytu) (PDF, 294.68 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku.

 • Druk Nr 276 (do odczytu) (PDF, 292.09 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku.

 • Druk Nr 277 ( do oczytu) (PDF, 291.61 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku

 • Druk Nr 278 (do odczytu) (PDF, 294.03 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku

 • Druk Nr 279 (do odczytu) (PDF, 293.26 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku.

 • Druk Nr 280 (do odczytu) (PDF, 290.24 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku.

 • Druk Nr 281 (do odczytu) (PDF, 1002.47 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki

 • Druk Nr 282 (do odczytu) (PDF, 278.36 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom

 • Druk Nr 283 (do odczytu) (PDF, 278.41 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie

 • Druk Nr 284 (do odczytu) (PDF, 189.48 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku.

 • Druk Nr 285 (do odczytu) (PDF, 205.71 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 • Druk Nr 286 (do odczytu) (PDF, 326.79 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na lata 2020 - 2021

 • Druk Nr 287 (do odczytu) (PDF, 183.1 KB)

  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwały

 • Druk Nr 288 (do odczytu) (PDF, 174.8 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

 • Druk Nr 289 (do odczytu) (PDF, 279.94 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce

 • Druk nr 290 ( do odczytu) (PDF, 1.35 MB)

  projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego

 • Druk Nr 291 ( do odczytu ) (PDF, 1.1 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 • Druk Nr 292 (do odczytu) (PDF, 3.5 MB)

  projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 • Druk Nr 293 ( do odczytu) (PDF, 1.77 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 294 ( do odczytu ) (PDF, 580.82 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Druk Nr 295 ( do odczytu ) (PDF, 3.55 MB)

  projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ewid. gr. 70/8 i 70/10 w obr. 20 (Przemysłowy) przy ul. Baranowickiej w Białymstoku

 • Druk Nr 296 ( do odczytu) (PDF, 172.02 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony