LXII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 listopada 2022 r.

Tytuł
LXII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 listopada 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1.

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał:

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • LXII sesja RMB - 28 listopada 2022 r. (do odczytu) (DOC, 67 KB)

 • Druk Nr 840 (do odczytu) (PDF, 223.58 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hetmańskiej 46 w Białymstoku

 • Druk Nr 841 (do odczytu) (PDF, 264.07 KB)

  projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów" w Białymstoku

 • Druk Nr 842 ( do odczytu) (PDF, 260.2 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu

 • Druk Nr 843 (do odczytu) (PDF, 265.44 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 844 (do odczytu) (PDF, 230.47 KB)

  proejkt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru

 • Druk Nr 845 (do odczytu) (PDF, 245.97 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022

 • Druk Nr 846 (do odczytu) (PDF, 228.84 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Mieście Białystok przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

 • Druk Nr 847 (do odczytu) (PDF, 436.27 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

 • Druk Nr 848 (do odczytu) (PDF, 2.07 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania

 • Druk Nr 849 (do odczytu) (PDF, 277.44 KB)

  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

 • Druk Nr 850 (do odczytu) (PDF, 19.34 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej

 • Druk Nr 851 (do odczytu) (PDF, 735.48 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • Druk Nr 852 (do odczytu) (PDF, 3.19 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 13 – Skorupy

 • Druk Nr 853 (do odczytu) (PDF, 3.49 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku, na lata 2006-2032

 • Druk Nr 854 (do odczytu) (PDF, 7.6 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok - I czytanie

 • Druk Nr 855 (do odczytu) (PDF, 244.28 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Supraśl i Wasilków porozumień międzygminnych powierzających Miastu Białystok prowadzenie zadania własnego Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia systemu roweru publicznego

 • Druk Nr 856 (do odczytu) (PDF, 227.29 KB)

  projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim

 • Druk Nr 857 (do odczytu) (PDF, 326.86 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół

 • Druk Nr 858 (do odczytu) (PDF, 228.13 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "BEST WESTERN HOTEL CRISTAL" przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

 • Druk Nr 859 (do odczytu) (PDF, 229.74 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "BEST WESTERN HOTEL CRISTAL" przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

 • Druk Nr 860 (do odczytu) (PDF, 228.61 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "BEST WESTERN HOTEL CRISTAL" przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

 • Druk Nr 861 (do odczytu) (PDF, 4.72 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 r.

 • Druk Nr 862 (do odczytu) (PDF, 714.59 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022-2040

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony