LIV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 maja 2022 r.

Tytuł
LIV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 maja 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LIV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

 

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • LIV sesja RMB - 23 maja 2022 r.doc (do odczytu) (DOC, 66 KB)

 • druk nr 742.pdf (do odczytu) (PDF, 583,65 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • druk nr 743.pdf (do odczytu) (PDF, 602,91 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady

 • druk nr 744.pdf (do odczytu) (PDF, 1,92 MB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 – Dojlidy

 • druk nr 745.pdf (do odczytu) (PDF, 228,7 KB)

  w sprawie określenia trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Białystok

 • druk nr 746.pdf (do odczytu) (PDF, 496,79 KB)

  w sprawie pozbawienia części ulicy Generała Józefa Hallera kategorii drogi powiatowej

 • druk nr 747.pdf (do odczytu) (PDF, 247,06 KB)

  w sprawie zaliczenia ulicy Wisławy Szymborskiej do kategorii dróg gminnych

 • druk nr 748.pdf (do odczytu) (PDF, 8,42 MB)

  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Białegostoku na lata 2022-2025”

 • druk nr 749.pdf (do odczytu) (PDF, 221,2 KB)

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2022/2023 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

 • druk nr 750.pdf (do odczytu) (PDF, 335,43 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku

 • druk nr 751.pdf (do odczytu) (PDF, 333,67 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku

 • druk nr 752.pdf (do odczytu) (PDF, 334,6 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku

 • druk nr 753.pdf (do odczytu) (PDF, 334,67 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku

 • druk nr 754.pdf (do odczytu) (PDF, 334,88 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku

 • druk nr 755.pdf (do odczytu) (PDF, 334,15 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku

 • druk nr 756.pdf (do odczytu) (PDF, 334,61 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku

 • druk nr 757.pdf (do odczytu) (PDF, 334,55 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku

 • druk nr 758.pdf (do odczytu) (PDF, 334,92 KB)

  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 9 w Białymstoku

 • druk nr 759.pdf (do odczytu) (PDF, 1,21 MB)

  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) - etap I

 • druk nr 760.pdf (do odczytu) (PDF, 455,94 KB)

  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Białystok i nadania jej statutu

 • druk nr 761.pdf (do odczytu) (PDF, 239,79 KB)

  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych

 • druk nr 762.pdf (do odczytu) (PDF, 771,54 KB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jacka Kuronia

 • druk nr 763.pdf (do odczytu) (PDF, 248,33 KB)

  w sprawie udzielenia w 2022 roku z budżetu Miasta Białystok dodatkowej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości

 • druk nr 764.pdf (do odczytu) (PDF, 2,07 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • druk nr 765.pdf (do odczytu) (PDF, 628,53 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

 • druk nr 766.pdf (do odczytu) (PDF, 465,64 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 - Dojlidy Górne

 • druk nr 767.pdf (do odczytu) (PDF, 2,69 MB)

  w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"

 • druk nr 768.pdf (do odczytu) (PDF, 1,96 MB)

  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

 • druk nr 769.pdf (do odczytu) (PDF, 538,21 KB)

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: