Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12440 Białystok Plażowa BIS.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12440 Białystok Plażowa BIS.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback