Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali na zakład stolarski wraz z lakiernią, przy ul. Elewatorskiej.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali na zakład stolarski wraz z lakiernią, przy ul. Elewatorskiej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback