Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej, przy ul. Nowowarszawskiej.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej, przy ul. Nowowarszawskiej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback