Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowo-biurowego w rejonie ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kard. St. Wyszyńskiego.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowo-biurowego w rejonie ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kard. St. Wyszyńskiego.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback