Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, przy ul. Elewatorskiej.

Tytuł
Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, przy ul. Elewatorskiej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.