Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej, przy ul. Nowowarszawskiej.

Tytuł
Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej, przy ul. Nowowarszawskiej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.