Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. 42 Pułku Piechoty.

Tytuł
Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. 42 Pułku Piechoty.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.