Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. gr.: 1242/3 – obręb 20 (Przemysłowy).

Tytuł
Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. gr.: 1242/3 – obręb 20 (Przemysłowy).
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.