Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowo-biurowego w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tytuł
Przesłanie akt sprawy do SKO w Białymstoku w związku ze skargą Stowarzyszeń i Fundacji do WSA w Białymstoku w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowo-biurowego w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.