Przedłużenie załatwienia sprawy w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, przy ul. Lodowej.

Tytuł
Przedłużenie załatwienia sprawy w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, przy ul. Lodowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.