Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków zamieszkania zbiorowego A, B, C, przy ul. Wiewiórczej.

Tytuł
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków zamieszkania zbiorowego A, B, C, przy ul. Wiewiórczej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback