Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo – handlowo – biurowego, przy ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tytuł Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo – handlowo – biurowego, przy ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback