Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.

Tytuł
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback