Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań pracowniczych (zlokalizowanych na parterze budynku Domu Studenta Nr 1) na pomieszczenia administracyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na części działki o nr ewid. gr. 1744/2 (obręb 11) przy ul. Akademickiej 3 w Białymstoku.

Tytuł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań pracowniczych (zlokalizowanych na parterze budynku Domu Studenta Nr 1) na pomieszczenia administracyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na części działki o nr ewid. gr. 1744/2 (obręb 11) przy ul. Akademickiej 3 w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.