Przebudowa i rozbudowa części budynku stołówki Politechniki Białostockiej, położonego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjno-biurowe, szkoleniowo-dydaktyczne, pomocnicze i techniczne wraz z zagospodarowaniem terenu, budową murów oporowych i niezbędną infrastrukturą na części działek nr ewid. gr. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 i 12/14 (obr. 9 – Nowe Miasto) w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej.

Tytuł
Przebudowa i rozbudowa części budynku stołówki Politechniki Białostockiej, położonego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjno-biurowe, szkoleniowo-dydaktyczne, pomocnicze i techniczne wraz z zagospodarowaniem terenu, budową murów oporowych i niezbędną infrastrukturą na części działek nr ewid. gr. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 i 12/14 (obr. 9 – Nowe Miasto) w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.