Przebudowa i rozbudowa części budynku stołówki Politechniki Białostockiej, położonego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, na części działek nr ew. gr. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 i 12/14 w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej.

Tytuł
Przebudowa i rozbudowa części budynku stołówki Politechniki Białostockiej, położonego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, na części działek nr ew. gr. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 i 12/14 w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback