Przebudowa i rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczenia węzła cieplnego na pomieszczenia magazynowe i komunikację na części nieruchomości nr ew. gr.1756/1 położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 23.

Tytuł
Przebudowa i rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczenia węzła cieplnego na pomieszczenia magazynowe i komunikację na części nieruchomości nr ew. gr.1756/1 położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 23.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.