Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu na działce nr geod. 321/1 obręb 23-Zawady w rejonie ul. Dolnej w Białymstoku, gm. Białystok, pow. Miasto Białystok, woj. podlaskie oraz usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu.

Tytuł
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu na działce nr geod. 321/1 obręb 23-Zawady w rejonie ul. Dolnej w Białymstoku, gm. Białystok, pow. Miasto Białystok, woj. podlaskie oraz usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback