Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, przy ul. Lodowej.

Tytuł
Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, przy ul. Lodowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.