Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej.

Tytuł
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback