Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej.

Tytuł
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback