Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.

Tytuł
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback