Podstawowa kwota dotacji na 2020 r., statystyczna liczba uczniów, wskaźnik zwiększający.

Tytuł
Podstawowa kwota dotacji na 2020 r., statystyczna liczba uczniów, wskaźnik zwiększający.
Kategoria Aktualności
Informacje
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2020 r., poz. 17) ogłasza się:
1. Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12 oraz jej aktualizację dokonywaną na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy,
2. Statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz jej aktualizację dokonywaną na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy,
3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1."

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.