Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku pt.: „Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+”

Tytuł
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku pt.: „Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+”
Kategoria Aktualności
Informacje

7 listopada br. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku złożyło do tutejszego urzędu ofertę pod nazwą: „Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+” z terminem realizacji od 01 do 31 grudnia br.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 20 grudnia br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.