Oferta Stowarzyszenia Zdrowie Publiczne

Tytuł
Oferta Stowarzyszenia Zdrowie Publiczne
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 12 grudnia 2019 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Zdrowie Publiczne na realizację zadania publicznego pn.: „Program edukacji zdrowotnej dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych „o każdej porze kleszcz ukłuć cię może””.  

Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 10 000,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

 

Feedback