Oferta Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na realizację zadania publicznego pn. Eliminacje Regionalne do VII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German.

Tytuł
Oferta Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na realizację zadania publicznego pn. Eliminacje Regionalne do VII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German.
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 03.07.2020 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na realizację zadania publicznego pn. Eliminacje Regionalne do VII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.