Oferta Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji

Tytuł
Oferta Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 08 stycznia 2020 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Kampanii Społecznej „W małżeństwie razem”.  

Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 10 000,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

 

Feedback