Oferta Fundacji Mali Wojownicy na realizację zadania publicznego pn. „Wcześniaki – chcę wiedzieć więcej”

Tytuł
Oferta Fundacji Mali Wojownicy na realizację zadania publicznego pn. „Wcześniaki – chcę wiedzieć więcej”
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 21 lutego 2020 r. wpłynęła oferta Fundacji Mali Wojownicy na realizację zadania publicznego pn. „Wcześniaki – chcę wiedzieć więcej”


Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 3 750,00 zł.


W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Feedback