Oferta Fundacji Jest OK! pt. Akademia Nowoczesnej Technologii „Lepszy start w przyszłość”

Tytuł
Oferta Fundacji Jest OK! pt. Akademia Nowoczesnej Technologii „Lepszy start w przyszłość”
Kategoria Aktualności
Informacje

27 maja br. Fundacja Jest OK! złożyła do tutejszego urzędu ofertę pod nazwą: Akademia Nowoczesnej Technologii „Lepszy start w przyszłość” z terminem realizacji od 30 czerwca do 27 września br.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące wymienionej oferty w terminie do 8 czerwca br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.