Oferta Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS pn. „Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja VIII.

Tytuł
Oferta Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS pn. „Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja VIII.
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 24 lutego 2020 r. wpłynęła oferta Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS pn. „Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja VIII.


Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 10 000,00 zł.


W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Feedback