Oferta Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na realizację zadania publicznego pn. „Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 53.

Tytuł
Oferta Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na realizację zadania publicznego pn. „Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 53.
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 17.07.2020 roku wpłynęła oferta Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na realizację zadania publicznego pn. „Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 53.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.