Oferta Akademii Piłkarskiej "Talent"

Tytuł
Oferta Akademii Piłkarskiej "Talent"
Kategoria Aktualności
Komunikaty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Urząd Miejski w Białymstoku informuje o zamiarze udzielenia wsparcia dla Akademii Piłkarskiej „Talent” na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej na terenie miasta Białegostoku.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni tj. do 25 września 2020 r. w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 1211, tel. 85 869 6286.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.